Naša zodpovednosť za životné prostredie

Správanie s ohľadom na životné prostredie je smerodajnou súčasťou našich hodnôt.