Najúčinnejší spôsob, ako zvládnuť veľký objem prachu.

 • S veľkým výkonom

  • Zvládne vysokú prašnosť vďaka cyklónovej technológii
  • Minerálny prach sa odlúči až na 80 %, hrubý prach a piliny na 95 % a zbierajú sa v zachytávacej nádobe.
  • Konštantne vysoký odsávací výkon vďaka odľahčeniu hlavného filtra
  • Efektívna práca pri nemennej sacej sile
  • Schválený pre triedu prachu L a M

 • Komfortne

  • Pohodlná a bezpečná preprava vďaka stohovateľným zachytávacím nádobám s kompaktnými rozmermi a odolnou konštrukciou.
  • Dobré možnosti uchopenia sa postarajú o jednoduchú a čistú likvidáciu veľkého množstva prachu.
  • Pohodlné zisťovanie výšky naplnenia cez steny priehľadnej zachytávacej nádoby.
  • Modulárna konštrukcia umožňuje jednoduchú prepravu a jednoduché čistenie jednotlivých častí.

 • Odolný

  • Ideálny pre náročný deň na stavbe
  • Dlhá životnosť vďaka odolným komponentom

 • Perfektný systém

  • Mobilné vysávače Festool sa dajú úplne jednoducho dodatočne vybaviť
  • Pomocou SYS-Dock sa môže mobilný vysávač jednoducho spojiť s predradeným odlučovačom CT
  • Kombinovateľný s mobilnými vysávačmi Festool CT 26/36/48 – podľa daného použitia s čistením AC alebo bez čistenia AC
  • Flexibilná práca podľa daného použitia s predradeným odlučovačom CT alebo bez predradeného odlučovača CT
  • Prídavná zásuvka pre hadice plug it alebo elektrické náradie

Podrobné informácie o výrobku

Veľké množstvo prachu a pilín už odteraz nie sú problémom. Ani pre hlavný filter, ani pre saciu silu. Pretože predradený odlučovač, kompatibilný s mobilnými vysávačmi Festool CT, zachytí až 95 % prachu, kým sa dostane do mobilného vysávača. To odbremení hlavný filter a garantuje konštantne vysokú saciu silu počas celého pracovného procesu.

 • Systainer s cyklónom

  Predradený odlučovač Festool CT s cyklónovou technológiou odlúči a zhromaždí hrubý a jemný prach, prv než sa dostane do mobilného vysávača. Nasávaný vzduch s prachom sa v cyklóne uvedie do špirálovitého pohybu, čím čiastočky prachu narážajú na stenu cyklónu a pôsobením gravitácie padajú do zachytávacej nádoby predradeného odlučovača CT.

 • Premyslená zachytávacia
  nádoba

  Pohodlné sledovanie naplnenia cez steny prieh¾adnej zachytávacej nádoby.

 • Pohodlná likvidácia prachu

  Dobré možnosti uchopenia sa postarajú o jednoduchú a èistú likvidáciu ve¾kého množstva prachu.

 • Flexibilné použitie

  Pomocou SYS-Dock sa môže mobilný vysávač jednoducho spojiť s predradeným odlučovačom CT.

 • Modulárna konštrukcia

  Modulárna konštrukcia umožňuje jednoduchú prepravu a jednoduché čistenie jednotlivých častí.

Predradený odlučovač CT-VA je schválený len pre triedy prachu L a M.

Pri použití predradeného odlučovača CT-VA sa redukuje podpora nasávania PLANEX Classic.