Odsávacie ramená

  • Organizácia pracoviska
    Odsávacie rameno ASA 5000

    ASA 5000 CT/SR
  • Organizácia pracoviska
    Odsávacie rameno ASA 6000

    ASA 6000 CT/SR