Renovačná frézka

  • Sanácia, suché stavby a renovácia
    Renovačná frézka RENOFIX RG 80
    RG 80 E-Plus RG 80 E-Set SZ RG 80 E-Set DIA HD RG 80 E-Set DIA ABR
  • Sanácia, suché stavby a renovácia
    Renovačná frézka RENOFIX RG 150
    RG 150 E-Plus RG 150 E-Set SZ RG 150 E-Set DIA HD RG 150 E-Set DIA ABR