FAQ Warranty all-inclusive

Otázky a odpovede na tému záruky all-inclusive

Nájdete tu najčastejšie kladené otázky a príslušné odpovede.

  Záruka all-inclusive

  Čo je záruka all-inclusive?
  S rozsiahlymi službami našej záruky all-inclusive bude vaše nové náradie Festool počas prvých troch rokov kompletne poistené a vy sa budete môcť sústrediť na to, čo sa počíta: svoju prácu. Aby ste mohli profitovať zo služieb „Kompletná oprava zdarma“, „Náhrada krádeže“, „Garantovaná originálna súčiastka“ a „Vrátenie peňazí“, vaše náradie musíte bezplatne zaregistrovať do 30 dní od kúpy.

  Ako môžem zaregistrovať náradie pre záruku all-inclusive?
  Vaše náradie si môžete počas prvých 30 dní od kúpy úplne jednoducho zaregistrovať online alebo o registráciu môžete požiadať vášho špecializovaného predajcu.

  Je záruka all-inclusive spoplatnená? 
  Nie, záruka all-inclusive je zahrnutá v kúpnej cene vášho náradia a je tak pre vás garantovane bezplatná. Jediný predpoklad: Náradie si musíte zaregistrovať do 30 dní od kúpy pre záruku all-inclusive.

  Dostanem potvrdenie o registrácii pre záruku all-inclusive?
  Áno, po registrácii od nás dostanete záručný certifikát. Keď ste náradie zaregistrovali sami, záručný certifikát dostanete e-mailom. Keď registráciu prevzal váš špecializovaný predajca, certifikát dostanete buď e-mailom (keď sme si uložili vašu e-mailovú adresu v našej databáze zákazníkov), alebo poštou. Prosím, tento certifikát si starostlivo odložte, aby ste sa ním v prípade potreby záručného plnenia mohli preukázať.

  Platí záruka all-inclusive pre všetky výrobky Festool?
  Záruka all-inclusive platí pre všetky výrobky Festool a ďalšie vybrané výrobky. Či bol výrobok zaregistrovaný pre záruku all-inclusive, zistíte na karte záruky all-inclusive, ktorá je priložená ku každému kontajneru Systainer alebo kartónu. Navyše aj v opise funkcií našich výrobkov na našej internetovej domovskej stránke sa môžete dočítať, či je registrácia možná.

  Kompletná oprava zdarma.

  Ktoré náhradné súčiastky a chyby pokrýva táto služba?
  Chyby materiálu a výrobné chyby vrátane všetkých náhradných súčiastok a opotrebovateľných častí (najmä uhlíkové kefky, guľôčkové ložiská, gumové manžety, akumulátory, tesniace krúžky , nabíjačky akumulátorov, pevné káble a spínače), ako aj potrebný pracovný čas. V našom katalógu náhradných súčiastok nájdete prehľad všetkých náhradných súčiastok a opotrebovateľných častí. Všetky súčiastky, ktoré sú v stĺpci „Záruka“ označené „Áno“, budú vymenené zdarma.

  Dostanem v prípade opravy cenovú kalkuláciu?
  Vďaka záruke all-inclusive sú cenové kalkulácie a faktúry za opravy počas prvých troch rokov minulosťou. Jediný predpoklad: Náradie si musíte zaregistrovať do 30 dní od kúpy pre záruku all-inclusive. Po uplynutí záruky dostane ku každej oprave na žiadosť cenovú kalkuláciu.

  Sú výnimky, na ktoré sa služba nevzťahuje?
  Áno, sú. Ide pritom o výnimky, ktoré si určite viete predstaviť, napr. keď sa náradie zničí zámerne alebo trvalým priemyselným používaním. Všetky výnimky nájdete v našich záručných podmienkach.

  Na čo mám nárok, keď som si náradie zaregistroval pre záruku all-inclusive?
  Ako komerčný používateľ máte 12 mesiacov, ako súkromný používateľ 24 mesiacov nárok ma zákonnú záruku. Táto platí na chyby materiálu a výroby, ktoré boli na výrobku už pri jeho dodaní. Prosím, myslite na to, že na opotrebovanie sa zákonná záruka nevzťahuje. Preto by ste si v každom prípade mali náradie zaregistrovať pre záruku all-inclusive. Registrácia je pre vás zaručene bezplatná!

  Náhrada krádeže.

  Ukradli mi náradia na stavbe/z môjho auta. Dostanem zaň napriek tomu náhradu?
  Aj keď bolo náradie odcudzené z auta alebo na stavbe, dostanete do troch rokov od kúpy úplne nové náradie – pri spoluúčasti 100 € (vrátane DPH).

  Čo musíme spraviť, keď mi ukradli náradie?
  Dôležité je, aby boli dodržané platné lehoty. Odcudzenie vášho náradia musíte okamžite nahlásiť na polícii. Oznámenie spolu so záručným certifikátom potom do 5 dní predložte vášmu špecializovanému predajcovi. Po preverení prípadu zašleme vášmu špecializovanému predajcovi nové náradie a vy si ho môžete za poplatok spojený so spoluúčasťou vo výške 100 € (vrátane DPH) uňho vyzdvihnúť.

  Premeškal som lehotu 5 dní. Dostanem aj napriek tomu náhradné náradie?
  Žiaľ, nie! Tieto služby vám môžeme poskytnúť len vtedy, keď dodržíte lehoty.

  Má moje náhradné náradie tiež plný nárok na všetky plnenia záruky all-inclusive?
  Na vaše náhradné náradie sa prenesie zvyšný čas záruky all-inclusive odcudzeného náradia. T. j., ak vaše náradie bolo odcudzené po dvoch rokoch, vaše náhradné náradie získa ešte záruku all-inclusive na zvyšný jeden rok. Registráciu v tomto prípade prevezmeme za vás a pošleme vám nový záručný certifikát. Keďže každé náradie môže z náhrady v prípade krádeže profitovať iba jedenkrát, táto služba pre náhradné náradie už neplatí.

  Garantovaná originálna súčiastka.

  Čo sa stane, ak náhradná súčiastka už nie je dostupná 10 rokov?
  Garantujeme vám, že po ukončení výroby budeme mať náhradné súčiastky pre vaše náradie na sklade ešte minimálne 10 rokov. Ak by sme nemohli dodržať svoj prísľub, dostanete zdarma nové náradie, ako náhradu.

  Po uplynutí 10 rokov garantovanej dostupnosti už nebudú pre moje náradie náhradné súčiastky?
  Pre množstvo náradia máme náhradné súčiastky na sklade oveľa dlhšie ako 10 rokov po ukončení výroby.

  Potrebujem náhradnú súčiastku. Čo musím spraviť?
  Aby ste našli správnu náhradnú súčiastku, potrebujete presný typ náradia a číslo súčiastky (T-Nr.). Tieto údaje sa nachádzajú na výkonovom štítku priamo na stroji alebo v záručnom liste. Ak si chcete objednať určitú náhradnú súčiastku, spojte sa s nami.

  Dôležité upozornenie týkajúce sa používania náhradných súčiastok:
  Prosím, myslite na to, že všetko náradie Festool sa z dôvodu kvality a bezpečnosti opravuje výlučne v autorizovaných servisoch. Odporúčame požiadať o opravu priamo u nás. Podľa zákonného predpisu sa po každom otvorení krytu musí vykonať „bezpečnostná skúška". Skúšku môže vykonať len špeciálne vyškolený elektrotechnik. V mnohých prípadoch je na riadnu opravu navyše potrebné špeciálne náradie. Prosím, myslite na to, že všetky nároky vyplývajúce zo záruky v prípade neautorizovaných pokusov o opravu zaniknú. Preto vás varujeme pred tým, aby ste si opravu vykonali sami.

  Vrátenie peňazí.

  Na čo si musím dávať pozor, keď chcem profitovať zo servisných služieb?
  Jediným predpokladom je, že si náradie po zakúpení zaregistrujte pre záruku all-inclusive. Potom si ho môžete v pokoji vyskúšať a do 15 dní od kúpy doniesť naspäť špecializovanému predajcovi, ak nebude spĺňať vaše očakávania. Kúpna cena vám bude vrátená v plnej výške.

  V záručných podmienkach je uvedené, že náradie môže byť len „ľahko použité“. Čo to znamená?
  Chceme vám umožniť, aby ste si naše náradie vyskúšali v reálnych podmienkach. Preto sa nášmu náradiu môžete pozrieť na zúbky v bežnom pracovnom dni a rýchlo zistiť, či spĺňa vaše očakávania. Myslite na to, že testovanie pri trvalom priemyselnom použití nie je dovolené. Dôležité je, aby ste náradie vrátili v plnom rozsahu dodávky a v originálnom balení.