Náhradné súčiastky

Hľadáte náhradnú súčiastku?

Dôležité upozornenie týkajúce sa používania náhradných súčiastok

Všetko náradie Festool sa z dôvodu kvality a bezpečnosti opravuje výlučne v autorizovaných servisoch. Odporúčame požiadať o opravu priamo u nás.

Žiadosť o opravu

Zákon predpisuje že, u ručného elektrického náradia musí byť po oprave vždy vykonaná revízia. Revíziu smie vykonávať len revízny technik.

V mnohých prípadoch je navyše pre riadnu opravu nutné špeciálne náradie. Upozorňujeme, že v prípade pokusu o neautorizovanú opravu zanikajú všetky nároky na záruku a zodpovednosť.

Preto vám odporúčame, aby ste upustili od vlastných opráv.

 

Nájsť a objednať náhradné súčiastky

Aby ste našli správnu náhradnú súčiastku, potrebujete presný typ náradia a číslo súčiastky (T-Nr.). Tieto údaje sa nachádzajú na výkonovom štítku priamo na stroji alebo vo vašom záručnom liste. Náhradné súčiastky si môžete objednať u svojho predajcu.

Prejsť na katalóg náhradných súčiastok