Bezplatná oprava počas 36 mesiacov

Opotrebovateľné diely nula eur. 

Bezplatná oprava počas 36 mesiacov.**

36-mesačná záruka ochrany pred nákladmi*: Keď je niečo chybné, oprava je zdarma. Vrátane pracovného času, náhradných a všetkých opotrebovateľných dielov. Počas 36 mesiacov. Prepravný servis na žiadosť u vás vyzdvihne náradie – a znova vám ho privezie naspäť. Tiež zdarma. Znížite tak riziko zbytočných nákladov a ušetríte veľa času, ktorý môžete investovať do svojej práce.

Váš prvý krok – registrácia náradia

 • Zaregistrujte on-line vaše náradie pre službu SERVICE all-inclusive.
 • V prípade uplatnenia záruky pošlite náradie do servisu.

Služba do detailu.

O záručný prípad ide, keď

 • dodané náradie nie je preukázateľne bez materiálových či výrobných chýb,
 • diely podliehajúce opotrebovaniu (najmä uhlíkové kefky, guľôčkové ložiská, gumové manžety, akumulátory, tesniace krúžky a spínače)
  sú preukázateľne poškodené prirodzeným opotrebovaním pri riadnom používaní náradia.Definitívny zoznam dielov zahrnutých do rozsahu záruky si môžete pozrieť v katalógu náhradných dielov na internetovej stránke www.festool.sk/service.

 O záručný prípad nejde predovšetkým

 • v prípade poškodenia spotrebného materiálu a príslušenstva, predovšetkým brúsnych tanierov, brúsnych dosiek, plug-in káblov, pílových listov, fréz, miešacích metiel, rezacích nožov, rezacích súprav a vŕtacích nástrojov,
 • ak pri pripájaní, inštalácii, uvedení do prevádzky, prevádzke, používaní a údržbe náradia nebol dodržaný návod na obsluhu a ostatné podklady pre jednotlivé typy náradia,
 • v prípade iného nesprávneho použitia, predovšetkým pri pôsobení vonkajšej sily (najmä pád alebo úder), pri poškodení náradia, ktoré bolo spôsobené najmä použitím príslušenstva alebo náhradných dielov, ktoré nie sú originálne diely,
 • ak na náradí boli vykonané úpravy alebo doplnenie, najmä pri náradí, ktoré bolo rozobraté,
 • v prípade použitia s trvalo intenzívnym opotrebením, predovšetkým v nepretržitej priemyselnej prevádzke alebo v prípade dlhodobo nadpriemerného zaťaženia náradia.

Celé podmienky SERVICE all-inclusive nájdete v servisných podmienkach Festool.

Máte otázky?

Nájdite odpoveď v našej sekcii FAQ (najčastejšie kladené otázky) alebo sa priamo s nami spojte
+420 481 645 167, príp. festool.info@festool.com

Prejsť k FAQ

 • Ochrana pre prípad krádeže

  Ochrana proti krádeži 36 mesiacov.

  V prípade krádeže získate za spoluúčasti 100 eur úplne nové náradie.

  Viac informácií
 • Záruka dostupnosti náhradných dielov

  Záruka náhradných dielov 10 rokov

  Ak náhradný diel výnimočne už nie je dostupný, získate zdarma nové náradie ako náhradu.

  Viac informácií
 • Testovanie bez rizika

  15 dní testovania bez rizika.

  Nie je zakúpené náradie tým, čo ste si predstavovali? Do 15 dní od nákupu vám bude vrátená kúpna cena.

  Viac informácií

**„Bezplatná oprava“ neplatí pre poškodenie spotrebného materiálu a príslušenstva pri nesprávnom používaní iného ako originálneho príslušenstva či náhradných dielov a ďalej v prípade samostatne rozobraného náradia alebo používania s trvalo silným opotrebením.