Poradenstvo pre používateľov

Vaša priama linka na odborníka.

Rýchla pomoc pri otázkach týkajúcich sa používania!

Výmena skúseností medzi odborníkmi môže ušetriť veľa času a privedie vás rýchlejšie k želanému výsledku. Náši poradcavia odpovie na vaše otázky, napr. o výbere správneho výrobku alebo ako efektívne používať príslušenstvo a spotrebný materiál. Okrem toho poskytuje užitočné rady pre všetky aplikácie.

Na nasledujúcom kontakte je zastihnete cez pracovné dni v čase od 08.00 hod.do 16.00 hod.:

 

Richard Smetana
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj, okres Žilina
Tel: +421 903 575 885
E-mail: Richard.Smetana@festool.com  


Ing. Ondrej Jackanin

Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj
Tel: +421 903 575 887
E-mail: Ondrej.Jackanin@festool.com

Okrem toho je vám k dispozícii náš kompetentný interný tím v pondelok až piatok od 8.00 hod. do 16.00 hod., ktorý vám poradí v otázkach týkajúcich sa výrobkov Festool:

 

Tel.: +420 481 645 167*

E-mail: festool.info@festool.com

 * za tarif do českej republiky