Naša zodpovednosť za spoločnosť

Bezúhonné správanie je rozhodujúcou súčasťou našich hodnôt.

  • Compliance

    Organizácia compliance

    Festool pôsobí po celom svete. S tým spojenú spoločenskú a sociálnu zodpovednosť berieme vážne. Preto firma Festool vyvinula štruktúru compliance, aby zaistila dodržiavanie zákonných ustanovení príslušných krajín a interných podnikových predpisov a základných etických princípov.
  • Zásady nášho konania

    Základným stavebným kameňom našej štruktúry compliance je naša smernica správania. Platí pre všetkých našich pracovníkov po celom svete.
    Compliance