Úvod

Jednoducho to najlepšie pre prácu bez prachu

 • Odteraz je čistá práca jednoduchšia ako kedykoľvek predtým: nová sacia hadica s hladkým vonkajším plášťom sa postará o plynulé procesy a presvedčí posilneným sacím výkonom.

 • Praktické detaily na mobilných vysávačoch pomôžu lepšiemu poriadku a zrýchlia tempo.

 • Rovnako ako inovačná technológia Bluetooth, ktorá sa pri priebežných čistiacich prácach vyplatí rovnako ako pri použití akumulátorového náradia.

Mobilné vysávače

Jednoducho prakticky

 • S novými mobilnými vysávačmi Festool urobíte poriadny dojem na zákazníka. Spojkou T-LOC upevníte váš SYSTAINER obratom ruky na nový SYS-Dock. Tak premeníte váš vysávač na kompaktné pracovisko, budete mať všetky pracovné materiály poruke a budete môcť okamžite začať – vďaka novému sklápaciemu mechanizmu bez zbytočného odvíjania kábla.

 • NOVINKA

  Silné spojenie s T-LOC

  Pre bezpečné spojenie kontajnerov SYSTAINER, SORTAINER a SYS-ToolBox1).

 • Využitie celého objemu

  Vďaka premyslenej geometrii nádoby a priestorovo úspornému plochému filtru netto objem mobilných vysávačov Festool takmer zodpovedá brutto objemu.

 • Držiak hadice

  Chráni saciu hadicu a sieťový kábel pred poškodením. Sacia hadica „zaparkovaná v depe“ zaručuje kompaktný a čistý transport.

 • 10 rokov záruka na náhradné súčiastky

  Tak dlho máme na sklade každú náhradnú súčiastku pre vaše náradie – minimálne tak dlho. Ak výnimočne nie je dostupná, získate zdarma nové náradie ako náhradu.

 • NOVINKA

  Turboodvíjanie kábla

  S dômyselným sklápacím mechanizmom sa kábel odoberie obratom ruky.2)

Prehľad tried prachu
NOVINKA!
Zvládne veľké množstvo prachu.
Nový predradený odlučovač CT s cyklónovou technológiou.

Sacia hadica

Jednoducho obratne

Hladká, elastická a extrémne robustná: Nová sacia hadica presvedčí zlepšenou manipuláciou a dlhšou životnosťou. Kĺže po každej hrane a svojou kužeľovitou geometriou sa postará o zvýšený sací výkon. Úžitok s pridanou hodnotou: Novým odsávacím nátrubkom CLEANTEC sa dajú spojiť začiatočné a koncové časti – podľa potreby pre čistú prepravu alebo predĺženie sacej hadice.

 • NOVINKA

  Kužeľovitá geometria pre vylepšený sací výkon

  Pre znížené trenie, vyšší prietok vzduchu a tým aj lepšie odsávanie a rýchlejšie napredovanie v práci.

 • Praktický pre čistý transport

  Začiatočný a koncový kus hadice je možné na prepravu zasunúť do seba – prípadné zvyšky prachu tak bezpečne zostanú v hadici.

 • NOVINKA

  Odsávací nátrubok CLEANTEC

  S bajonetovým uzáverom pre bezpečné spojenie náradia so sacou hadicou a v prípade potreby aj na spojenie začiatočnej a koncovej časti dvoch sacích hadíc do jednej dlhej.

 • NOVINKA

  Hladký vonkajší plášť

  Pre perfektné kĺzanie po každom povrchu alebo hrane – extrémne robustný hladký vonkajší plášť chráni elastickú saciu hadicu vnútri. Ideálny pri práci s vodiacou lištou Festool.

Bluetooth

Jednoducho komunikatívne

 • NOVINKA

  Kombinácia modulu Bluetooth na vašom mobilnom vysávači CLEANTEC a diaľkového ovládača na odsávacej hadici šetrí cestu k vysávaču: odsávanie spustíte jednoducho priamo na hadici diaľkovým ovládaním. Ideálne na priebežné čistiace práce. A to nie je všetko – v spojení s akumulátormi Bluetooth spustí modul odsávanie aj vtedy, keď zapnete vaše akumulátorové náradie. Profitujte odteraz aj pri práci s akumulátorovými výrobkami Festool zo skrz-naskrz premysleného odsávacieho systému Festool.

 • NOVINKA

  Diaľkové ovládanie Bluetooth

  Na zapnutie mobilného vysávača priamo zo sacej hadice – aj keď sa vysávač nachádza v režime AUTO.

 • NOVINKA

  Modul Bluetooth

  Na automatické zapnutie mobilného vysávača diaľkovým ovládaním alebo akumulátorom Bluetooth – modul jednoducho dajte nainštalovať do voľného slotu mobilného vysávača Festool.3)

 • NOVINKA

  Akumulátorové súpravy Bluetooth4)

  Komunikujú s modulom Bluetooth na mobilnom vysávači – a postarajú sa o to, aby sa pri zapnutí akumulátorového náradia automaticky spustil aj mobilný vysávač.

 • Bezplatná oprava počas 36 mesiacov5)

  Keď je niečo chybné, oprava je zdarma. Vrátane pracovného času, náhradných a dokonca aj opotrebovateľných dielcov. Platí to aj pre akumulátory a nabíjačky.

Trieda prachu L, M a H

Vytvárame prehľad

Pre všetok prach ohrozujúci zdravie sú v rámci tried prachu pevne stanovené hraničné hodnoty na pracovisku (AGW) v mg/m3. Táto norma rozdeľuje prach do troch tried: L, M a H. Hraničná hodnota na pracovisku (AGW) určuje maximálnu koncentráciu prachu vo vzduchu na dýchanie, pri ktorej nemožno očakávať žiadne zdravotné vplyvy ani pri dlhšej práci (osem hodín denne, päť dní v týždni). Čím nižšia je hraničná hodnota na pracovisku v mg/m3 vo vzduchu, tým nebezpečnejší je prach a o to väčšie je ohrozovanie vášho zdravia.

Schválenie typu konštrukcie Stupeň odlučovania filtračného systému Vhodnosť
Trieda prachu L1) > 99 % Prach ohrozujúci zdravie s hraničnými hodnotami3) > 1 mg/m3
Trieda prachu M1) > 99,9 % Prach ohrozujúci zdravie s hraničnými hodnotami3) ≥ 0,1 mg/m3
Trieda prachu H1) > 99,995 % Prach ohrozujúci zdravie s hraničnými hodnotami3) < 0,1 mg/m3
Vysávač konštrukčného typu B222) v závislosti od triedy prachu Horľavé druhy prachu s triedou výbušnosti ST1, ST2 a ST3 v zóne 22
1) Zdroj: EN 60335-2-69 a IEC 60335-2-69 dodatok AA
2) Zdroj: EN 60335-2-69 a IEC 60335-2-69 dodatok CC
3) Ohľadne hraničných hodnôt je potrebné dbať na príslušné národné predpisy, napríklad v Nemecku na Technické pravidlá pre nebezpečné látky – TRGS 900.
Hraničné hodnoty na pracovisku pritom od začiatku roku 2012 nahradzujú hodnoty s označením MAK a TRK.
Schválenie typu konštrukcie: (Vysávač konštrukčného typu B222))
Trieda prachu L1)
Stupeň odlučovania filtračného systému: (v závislosti od triedy prachu)
> 99 %
Vhodnosť: (Horľavé druhy prachu s triedou výbušnosti ST1, ST2 a ST3 v zóne 22)
Prach ohrozujúci zdravie s hraničnými hodnotami3) > 1 mg/m3
Schválenie typu konštrukcie: (Vysávač konštrukčného typu B222))
Trieda prachu M1)
Stupeň odlučovania filtračného systému: (v závislosti od triedy prachu)
> 99,9 %
Vhodnosť: (Horľavé druhy prachu s triedou výbušnosti ST1, ST2 a ST3 v zóne 22)
Prach ohrozujúci zdravie s hraničnými hodnotami3) ≥ 0,1 mg/m3
Schválenie typu konštrukcie: (Vysávač konštrukčného typu B222))
Trieda prachu H1)
Stupeň odlučovania filtračného systému: (v závislosti od triedy prachu)
> 99,995 %
Vhodnosť: (Horľavé druhy prachu s triedou výbušnosti ST1, ST2 a ST3 v zóne 22)
Prach ohrozujúci zdravie s hraničnými hodnotami3) < 0,1 mg/m3
1) Zdroj: EN 60335-2-69 a IEC 60335-2-69 dodatok AA
2) Zdroj: EN 60335-2-69 a IEC 60335-2-69 dodatok CC
3) Ohľadne hraničných hodnôt je potrebné dbať na príslušné národné predpisy, napríklad v Nemecku na Technické pravidlá pre nebezpečné látky – TRGS 900.
Hraničné hodnoty na pracovisku pritom od začiatku roku 2012 nahradzujú hodnoty s označením MAK a TRK.

1) Pri všetkých mobilných vysávačoch Festool okrem CT 17, CTL 26 E AC HD a CTL/CTM 36 E AC HD.

2) Nie pri CT 17, CTL SYS, CTL 26 E AC HD a CTL/CTM 36 E AC HD.

3) Možnosť dodatočnej výbavy na CT 26/36/48. Potrebné poveriť tým certifikovaného elektrotechnika.

4) Akumulátory sú dostupné výlučne ako príslušenstvo (s kapacitou 5,2 Ah a 6,2 Ah).

5) SERVICE all-inclusive platí pre všetko náradie zakúpené po 2. apríli 2013, ktoré sa zaregistruje do 30 dní od kúpy. Viac informácií a servisné podmienky nájdete na www.festool.sk/service

"Bezplatná oprava" neplatí pre poškodenie spotrebného materiálu a príslušenstva, pri nesprávnom používaní, pre škody pri používaní iného ako originálneho príslušenstva či náhradných dielov a ďalej v prípade samostatne rozobraného náradia alebo používanie s trvalo silným opotrebením.

%CLOSE_OVERLAY%