Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Od februára 2020

1. Všeobecné upozornenia

1.1 Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre údaje, ktoré od vás získame pri:

 • prístupe alebo návšteve webovej stránky,
 • používaní služieb uvedených v bode 3,
 • účasti na výherných súťažiach, anketách, žrebovaniach,
 • vstupovaní do zmluvných vzťahov, ich úprave a realizácii.

1.2 Zodpovedný:
1.2.1 Táto webová stránka je ponukou spoločnosti Festool GmbH v sídle Wendlingen am Neckar (ďalej uvádzanej ako Festool). Za spracovanie údajov v súvislosti s používaním uvedeným v bode 3 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov zodpovedá Festool GmbH, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Nemecko.
1.2.2 Zodpovedný za spracovanie údajov pri inom používaní je príslušný zmluvný partner Festool. Bližšie informácie o tom nájdete v doplňujúcich informáciách o právach ako dotknutá osoba.
1.3 Tieto údaje bude získavať a spracovávať spoločnosť Festool a jej partnerské spoločnosti [najmä TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, ako aj spoločnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com] a používať len na splnenie príslušného obchodného účelu. Bližšie informácie o jednotlivých účeloch nájdete v doplňujúcich informáciách.
1.4 Našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov zastihnete na datenschutz@tts-company.com alebo na našej poštovej adrese s dodatkom „osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov“.

2. Ako budeme spracovávať vaše osobné údaje?

2.1. Všeobecné informácie o účeloch spracovania
V zásade zbierame, ukladáme a spracovávame vaše osobné údaje len na to, aby sme splnili voči vám zmluvný záväzok alebo vtedy, keď ste nám na to dali súhlas. Vaše údaje používame aj na to, aby sme dodržiavali postupy, príp. zákonné povinnosti, ktoré sa nás týkajú, pokiaľ je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných alebo aby sme naše právo presadili, chránili alebo vykonávali alebo aby sme sa bránili proti nárokom. 

2.2 Údaje, ktoré nám uvádzate

2.2.1: Bežne môžete využívať našu internetovú stránku bez toho, aby ste nám priamo uvádzali osobné informácie. Na využívanie niektorých služieb, ako napríklad na odber nášho spravodajcu alebo prístup do členskej zóny „myFestool“, požadujeme od vás uvedenie osobných údajov. K nim patria o. i. vaše meno alebo e-mailová adresa, aby sa rýchlo a pohodlne zrealizovala príslušná služba alebo aby ste vôbec mohli využívať danú službu. Podrobné informácie o všetkých službách, ponúkaných na našej domovskej stránke, nájdete nižšie v bode 3 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
2.2.2: Na vstúpenie do zmluvných vzťahov, ich úpravu a realizáciu je získanie a spracovanie osobných údajov zvlášť potrebné, aby sme mohli plniť naše zmluvné záväzky. Podrobnosti o tom môžete nájsť v doplňujúcich informáciách.

2.3. Údaje, ktoré od vás automaticky získame pri využívaní našich online služieb
Niektoré údaje sa zbierajú už tým, že navštívite našu domovskú stránku.

2.3.1 Protokolové údaje
Medzi automaticky zbierané údaje patria protokolové údaje webového servera. Toto protokolovanie aktivujeme len vo výnimočných prípadoch na preverenie prípadov podpory a zaistenie stability a bezpečnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Každý dátový záznam sa skladá z týchto položiek:

 • dátum a čas požiadavky
 • IP adresa klienta a servera, port a stav protokolu
 • názov zobrazeného súboru alebo stránky a dĺžka zobrazenia
 • informácie o prihlásení na príslušnú webovú službu, pokiaľ sa prihlásite s používateľským účtom
 • typ prehliadača a referrera (naposledy vyvolaná stránka klienta)
 • Tieto údaje sa vyhodnocujú anonymne na technické účely. Štatistické vyhodnocovanie sa nevykonáva. 

2.3.2 Cookies
Cookie sú malé súbory obsahujúce reťazec znakov, v ktorom sa ukladajú určité informácie, nekódovane alebo kódovane. Súbory cookie sú posielané zo servera do vášho počítača a tam sa ukladajú. Slúžia na identifikáciu počítača, z ktorého bola vyvolaná webová stránka. Ak ste sa prihlásili na webovú stránku, súbory cookie slúžia na prihlásenie na server a skontrolovanie oprávnení na vyvolanie stránky. Každý súbor cookie má dátum trvanlivosti, od ktorého už nie je platný. Prostredníctvom súborov cookie je možné sledovať pohyb používateľa po rôznych podstránkach domovskej stránky a po iných webových stránkach. Súbory cookie umožňujú zlepšiť komunikáciu medzi naším serverom a vaším počítačom a uľahčiť využívanie webovej stránky. Súbory cookie môžu pochádzať nielen od prevádzkovateľa webovej stránky, ale aj poskytovateľov tretích strán. Prehliadač vo vašom počítači vám umožňuje zobrazovať a mazať existujúce súbory cookie alebo meniť konfiguráciu tak, aby sa neukladali všetky alebo vôbec žiadne súbory cookie. Pamätajte, že ak deaktivujete súbory cookie, niektoré funkcie nemusia fungovať vôbec alebo môžu fungovať len čiastočne. 

2.3.3 Analýza používania

2.3.3.1 Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), skrátene Google. Google Analytics používa textové súbory, takzvané cookie. Súbory cookie sa ukladajú vo vašom počítači a vytvárajú informácie týkajúce sa vášho používania našej webovej stránky. Právnym základom používania Google Analytics je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.
Tieto informácie sa na účel ukladania prenášajú na server Google v USA. Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP, t. j. vaša IP adresa bude skrátená zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných členských štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa na server spoločnosti Google v USA prenáša len vo výnimočných prípadoch a tam sa skráti. Pre výnimočné prípady, v ktorých sa osobné údaje predávajú do USA, sa Google podriadil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Spoločnosť Google používa získané informácie, aby pomocou nich vytvárala pre spoločnosť Festool GmbH vyhodnotenia a prehľady o využívaní a aktivitách na webovej stránke a aby spoločnosti Festool GmbH poskytovala ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a internetu. Tu ide najmä o funkcie zobrazovania reklamy, ako prehľady Google Analytics o výkonoch podľa demografických znakov a záujmov. V prehľadoch Google Analytics k výkonom podľa demografických znakov a záujmov (ako napr. vek, pohlavie a záujmy) sa používajú údaje získané spoločnosťou Google z reklamy adresovanej podľa záujmov a z údajov o návštevníkoch od tretích strán. Aj spoločnosť Google poskytuje tieto informácie tretím stranám, pokiaľ je to predpísané zákonom alebo ak tretia strana spracováva tieto údaje na základe poverenia spoločnosťou Google.

IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google. Používanie a ukladanie súborov cookie môžete zakázať príslušným nastavením vášho prehliadača. Avšak výslovne upozorňujeme na to, že v tomto prípade nemôžete v celom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov vytvorených prostredníctvom súboru cookie a údajov týkajúcich sa využívania webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) u spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google. Na tento účel si musíte na nasledujúcom odkaze stiahnuť a nainštalovať dostupný plug-in pre prehliadač: Doplnok prehliadača na deaktiváciu Google Analytics
Pri prehliadačoch na mobilných zariadeniach alebo alternatívne k doplnku prehliadača kliknite na tento odkaz, aby ste v budúcnosti zabránili zberu údajov prostredníctvom služby Google Analytics v rámci tejto webovej stránky. Pritom sa na vaše zariadenie uloží súbor opt out cookie. Keď vymažete svoje súbory cookie, znovu musíte kliknúť na tento odkaz. Ďalšie informácie k ustanoveniam spoločnosti Google nájdete na www.google.com/policies/privacy/

2.3.4 Remarketing

2.3.4.1 Google Tag Manager
Táto webová stránka používa Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Tag Manager sa používa na správu značiek webových stránok (časti kódu). Používaním systému Google Tag Manager sa nevytvárajú súbory cookie a nezbierajú žiadne osobné údaje. Nástroj zabezpečuje aktiváciu iných značiek, ktoré za určitých okolností zbierajú údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Keď na úrovni domény alebo cookie bola vykonaná deaktivácia, táto zostáva zachovaná pre všetky značky sledovania, ktoré budú implementované prostredníctvom Google Tag Managera. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

2.3.4.2 Google AdWords Remarketing
Táto webová stránka používa funkciu Google AdWords Remarketing spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR. Technológia Google AdWords Remarketing nám umožňuje cielenou reklamou na stránkach siete Google Partner znovu osloviť používateľov, ktorí už navštívili našu internetovú stránku a zaujímali sa o našu ponuku. Pri návšteve našej stránky sa vytvorí súbor cookie, slúžiaci na identifikovanie používateľa pri návšteve stránky našich reklamných partnerov. Ďalej je možné analyzovať správanie používateľov a následne použiť výsledky na cielené odporúčanie výrobkov a reklamu založenú na ich záujmoch. Údaje uložené v súbore cookie sa nespájajú s inými osobnými údajmi na vytvorenie používateľských profilov. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov, získaných prostredníctvom Google, už opísaným spôsobom a s ich využitím na už uvedené účely.
Používanie súborov Cookie môžete aktivovať prostredníctvom vyhľadávača Google, keď vyvoláte stránku www.google.com/privacy/ads a kliknete na ikonu „opt-out“. Alternatívne môžete deaktivovať používanie súborov cookie tretími stranami tak, že navštívite deaktivačnú stránku iniciatívy www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Avšak upozorňujeme vás, že v takom prípade nebude možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Ďalšie informácie k ustanoveniam spoločnosti Google nájdete na www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4.3 Facebook Remarketing/Retargeting
Táto webová stránka používa remarketingové značky sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Prostredníctvom remarketingových značiek sa pri návšteve našej webovej stránky vytvorí priame spojenie medzi serverom Facebooku a prehliadačom používateľa. Takto sa oznámi serveru Facebooku, ktoré naše webové stránky navštívil používateľ so svojou IP adresou. Facebook priradí túto informáciu osobnému používateľskému účtu používateľa Facebooku. Tieto informácie máme k dispozícii na využívanie pri reklamách pomocou Facebook Ads. Výslovne upozorňujeme na to, že my, ako poskytovateľ webových stránok, nepoznáme obsah odosielaných údajov, ani ich využitie spoločnosťou Facebook. Podrobnejšie informácie o získavaní a využívaní údajov spoločnosťou Facebook, o vašich právach a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o politike ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese www.facebook.com/about/privacy/. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook zozbierané informácie priamo priradila k vášmu používateľskému účtu na sieti Facebook, môžete si tu deaktivovať funkciu „Custom Audiences“. Musíte byť prihlásený na Facebooku. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

2.3.5 Plug-iny sociálnych médií
Na našej webovej stránke sa okrem toho používajú programy (plug-iny) nasledujúcich sociálnych sietí:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Ide pritom o ponuky týchto amerických spoločností:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Plug-iny sú v rámci našej internetovej prezentácie označené logami danej spoločnosti alebo napr. dodatkom „Páči sa mi“, resp. „Odporučiť“. Pri návšteve webovej stránky našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto plug-in, prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi príslušnej spoločnosti, čím sa oznámi vášmu prehliadaču obsah plug-inu a ním sa prepojí so zobrazenou webovou stránkou. Tým sa spoločnosti odošle informácia, že ste navštívili našu stránku. Nemáme vplyv ani na získané údaje a procesy spracovania údajov, ani nám nie je známy celý rozsah získavania údajov, účely spracovania, doby ukladania. Ani o vymazaní získaných údajov poskytovateľmi plug-inov nemáme žiadne informácie. Poskytovateľ plug-inu uloží získané údaje o vás ako používateľské profily a použije ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie stránky podľa potreby. Takéto vyhodnotenie sa uskutočňuje zvlášť (aj pre neprihlásených používateľov) na zobrazovanie reklamy prispôsobenej podľa potreby a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Prináleží vám právo námietky proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom sa s námietkou musíte obrátiť na príslušného poskytovateľa plug-inu. Plug-inmi vám ponúkame možnosť interagovať so sociálnymi sieťami a inými používateľmi, aby sme zlepšili našu ponuku a mohli ju pre vás ako používateľa lepšie prispôsobiť. Právny základ pre používanie plug-inov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.
Ak ste počas návštevy našej webovej stránky prihlásený svojím osobným používateľským účtom u tejto spoločnosti, táto môže návštevu webovej stránky priradiť tomuto účtu. Prostredníctvom interakcie s plug-inmi, napr. kliknutím na ikonu „Páči sa mi“ alebo zanechaním komentára, sa príslušné informácie odovzdajú priamo tejto spoločnosti, kde sa aj uložia. Ak chcete zakázať takéto poskytovanie údajov, pred návštevou našej internetovej prezentácie sa musíte odhlásiť z príslušného účtu. Účel a rozsah zberu údajov touto spoločnosťou, ako aj ďalšie spracovanie a využívanie vašich údajov, aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločností:

2.3.6 Firebase
Firebase používame, aby sme lepšie pochopili správanie používateľa v aplikáciách a mohli ich optimalizovať. Pritom sa údaje o používateľovi anonymne prenášajú na Firebase. Okrem toho sa používajú aj iné funkcie Firebase, ktoré umožňujú lepšie vedenie používateľov alebo vyhodnocovanie príčin chýb v aplikáciách, ako aj push notifikácie. Firebase je databáza v reálnom čase, pomocou ktorej sa informácie v reálnom čase môžu uložiť na vlastnej webovej stránke. Firebase je dcérska spoločnosť Google a má sídlo v San Franciscu (CA), USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Firebase nájdete na adrese https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

2.3.7 Crashlytics
V našich aplikáciách používame Crashlytics firmy Crashlytics Inc, USA. Crashlytics patrí do skupiny Google. Crashlytics identifikuje softvérové chyby, ako aj ich dôvod. Zbiera údaje, ako: informácie o stave zariadenia, typ koncového zariadenia, identifikácia zariadenia a tieto ukladá pseudoanonymne. Zodpovedajúcim nastavením v aplikácii môžete zakázať získavanie a ukladanie údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov Crashlytics nájdete na adrese: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

2.3.8 Adjust
V našej aplikácii Festool Order a aplikácii Work používame službu „Adjust“ od firmy Adjust GmbH z Nemecka na analýzu správania používateľa v aplikáciách Festool. Túto analýzu používame na reklamné kampane tretích strán. Adjust používa službu IDFA (identifikátor pre inzerenta) od spoločnosti Apple Inc., Cupertino (CA), USA alebo službu Google Play Services ID od spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) spolu s vašou anonymizovanou IP adresou a MAC adresou. Tieto údaje sú anonymizované takým spôsobom, že nie je možné identifikovať vás alebo vaše mobilné zariadenie. 
Keď si používateľ nainštaluje aplikáciu firmy Festool, služba Adjust si uloží inštalačné údaje a údaje o tejto udalosti z vašej aplikácie v systéme iOS alebo Android. Služba Adjust prenesie vaše anonymizované sledované údaje na používateľský účet firmy Festool u predajcu reklamných kampaní tretích strán. Firma Festool používa vyhodnocovacie nástroje, ktoré sú v tomto účte k dispozícii. Umožňuje nám to vidieť, ako používatelia používajú naše aplikácie. Právny základ takéhoto spracovania údajov je v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f nariadenia GDPR.
Ak si neprajete sledovanie službou Adjust, deaktivujte vo svojom profile možnosť „Odosielať analytické údaje“.

2.4 Údaje, ktoré dostaneme od tretích strán
Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že údaje o vás dostaneme od tretích strán. Týka sa to predovšetkým prípadov, keď váš predajca prihlásil vami zakúpené náradie k službe SERVICE all-inclusive. Na prihlásenie je potrebné vaše meno a vaša adresa (vrátane e-mailovej adresy). V takomto prípade vás však budeme o tom obratom informovať a vy budete mať možnosť namietať proti ďalšiemu spracovaniu.

3. Jednotlivé online služby

3.1 Kontaktný formulár
Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára, aby sme mohli odpovedať aj na vaše individuálne otázky. Na to však potrebujeme v každom prípade poznať vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu a správu, aby sme vás mohli kontaktovať. Ak nám oznámite svoje telefónne číslo alebo adresu, radi vám zavoláme alebo vás budeme kontaktovať písomne. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. b GDPR.

3.2 Spravodajca
Prostredníctvom nášho spravodajcu vám ponúkame možnosť zostať s nami v kontakte. Právny základ pre spracovanie vašich údajov podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a) GDPR je váš súhlas. Vaše oslovenie a meno, ako aj e-mailovú adresu a oblasti, o ktoré sa zaujímate, používame na to, aby sme vás mohli v spravodaji osobne osloviť. Na zabezpečenie toho, aby sa nikto druhý nemohol za vás prihlásiť na odber spravodajcu a aby ste nedostávali nevyžiadanú poštu, na vami uvedenú e-mailovú adresu dostanete potvrdzovací e-mail. Na aktiváciu odberu musíte kliknúť na odkaz uvedený vo vašom e-maile. Pri používaní spravodajcu sa analyzuje a vyhodnocuje správanie používateľov (otvorenie, kliknutie a registrácia náradia), aby bolo o i. možné lepšie a v optimalizovanej podobe zamerať ponuky produktov, servisné služby, reklamné a informačné ponuky a obsahy webových stránok podľa vašich osobných záujmov.

Sem patria:

 • odoslané a prijaté e-mailingy
 • otvorenie a kliknutie v e-maile
 • kliknutie a otvorenie v e-maile podľa koncových zariadení
 • kliknutie, otvorenie a doručenie v e-maile v časovom priebehu
 • hlásenia o nemožnosti doručenia (nedoručiteľný e-mail)
 • odhlásenie/sťažnosti
 • frekvencia aktivity
 • aktivity v spojení s webovou stránkou, mobilnými aplikáciami alebo sociálnymi médiami

Povinný údaj pre zasielanie spravodajcu je len vaša e-mailová adresa. Uvedenie ostatných, zvlášť označených údajov je dobrovoľné a použijú sa len na to, aby sme vás mohli osobne osloviť. Po potvrdení uložíme vaše uvedené údaje na účely zasielania spravodajcu (právny základ je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR).
Svoj súhlas na zasielanie spravodajcu môžete kedykoľvek odvolať a zasielanie zrušiť. Odvolanie môžete vyjadriť kliknutím na odkaz, ktorý je k dispozícii v každom spravodajcovi zasielanom e-mailom. "

3.3 MyFestool
Môžete sa registrovať do našej bezplatnej servisnej služby „myFestool“. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. b GDPR.
Tu máte on-line k dispozícii servisný svet Festool. Na registráciu potrebujeme od vás meno a priezvisko, e-mailovú adresu a adresu, ako aj odvetvie vašej spoločnosti. Ak chcete v rámci „myFestool“ používať naše ďalšie služby, môže byť prípadne potrebné uviesť ďalšie osobné údaje (napr. údaje o náradí pre SERVIS all-inclusive).
Na vymazanie vášho účtu myFestool sa prihláste v časti myFestool a kliknite v časti „Osobné údaje“ na odkaz „Vymazať môj účet myFestool“.

3.4 Žiadosť o informácie cez web
Prostredníctvom nášho bezplatného informačného servisu môžete dostávať atraktívne ponuky, novinky, tipy na perfektné využívanie náradia. Na to potrebujeme meno vašej firmy, adresu a odvetvie, ako aj meno kontaktnej osoby.

3.5. Platforma nápadov Festool
Prostredníctvom našej platformy nápadov Festool nám môžete podávať vaše nápady na zlepšenie našich produktov. K dispozícii máte formulár na zaslanie vašich nápadov. Na to potrebujeme vaše kontaktné údaje, ako aj informácie o vašom nápade. Platia tu osobitné ustanovenia vyhlásenia o mlčanlivosti, ktoré si môžete stiahnuť. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. b GDPR.

3.6. Aplikácia Festool
Pomocou aplikácie Festool môžete dôležité online funkcie spravovať aj pomocou svojho smartfónu. Patrí sem napríklad spravovanie vášho účtu Festool, registrácia pri službe SERVISE all-inclusive, prehľad vašich zaregistrovaných produktov, priamy kontakt na spoločnosť Festool a vyhľadávanie predajcov pomocou GPS alebo vyhľadávacieho formulára. Pritom sa v porovnaní s bežným využívaním týchto služieb spravidla nezískavajú žiadne ďalšie osobné údaje. Pri vyhľadávaní predajcov žiada systém o povolenie určenia vašej polohy. Používateľ sa môže rozhodnúť, či v tomto systéme povolí zisťovanie polohy alebo namiesto toho zadá ľubovoľnú polohu. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. b GDPR. V porovnaní s klasickým využívaním týchto služieb môžu byť aplikáciou Festool zbierané a spracovávané ďalšie údaje. Tu ide o údaje o osobách (meno a priezvisko, ako aj e-mailová adresa) a kompetencie v rámci vašej firmy, ako aj uložené nákupné zoznamy podľa používateľov. Tieto údaje, ako aj osobný profil, sa ukladajú v aplikácii do mobilného zariadenia používateľa aj off-line. Zadávanie týchto doplňujúcich údajov je dobrovoľné a závisí od vášho rozhodnutia. Pamätajte, že ak nezadáte tieto údaje, určité funkcie aplikácie nemusia fungovať.

Na optimálne využitie jednotlivých funkcií takzvanej aplikácie spotrebného materiálu Festool máte možnosť ukladať kontaktné údaje vašich kontaktných partnerov. Spoločnosť Festool spracováva tieto údaje výhradne v rámci používania tejto aplikácie. Za kontaktné údaje, ktoré zadáte, zostávate aj naďalej zodpovedný v rámci zákona o ochrane osobných údajov. Zabezpečte, prosím, dodržiavanie ustanovení tohto zákona. Do budúcnosti máte aj možnosť pri kúpe výrobkov Festool s rozhraním Bluetooth® spojiť tieto výrobky s vašou aplikáciou Festool Work. Budete tak mať možnosť informovať sa prostredníctvom vašich mobilných zariadení (napr. smartfónu alebo tabletu, do ktorého ste si stiahli aplikáciu) o technickom stave vašich výrobkov Festool (napr. stav akumulátora) alebo si stiahnuť aj aktualizáciu softvéru pre výrobky Festool. Spojením výrobku Festool s mobilným koncovým zariadením sa údaje získavajú telemetricky. Tieto údaje použijeme na analytické účely a odstraňovanie chýb.

Spojenie výrobku Festool s vaším mobilným koncovým zariadením je dobrovoľné. Ak si toto poskytovanie údajov neprajete, prosím, neaktivujte si funkciu Bluetooth® na vašom výrobku Festool. Ak sa tak rozhodnete, výrobok Festool môžete, samozrejme, používať. Avšak doplnkové servisné funkcie prostredníctvom aplikácie potom nebudete môcť využívať.

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie tejto značky spoločnosťou Festool sa uskutočňuje na základe licencie. Iné značky alebo názvy patria príslušným vlastníkom.

3.7 SERVICE all-inclusive®
Máte možnosť zaregistrovať náradie aj prostredníctvom našej webovej stránky a využívať tak služby SERVICE all-inclusive. K dispozícii sú dve možnosti: Prihlásite sa svojím účtom MyFestool alebo zaregistrujete náradie bez používateľského účtu MyFestool. Okrem údajov vášho náradia potrebujeme aj vaše meno a priezvisko, vašu adresu a e-mailovú adresu. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. b GDPR.

4. Sociálne médiá
Prostredníctvom našich stránok vám ponúkame aj v sociálnych médiách (Facebook, Twitter, YouTube) rozsiahlu osobnú podporu a možnosť ostať s nami v kontakte. Tieto služby sociálnych médií zbierajú osobné údaje, napr. na základe v nich uloženého profilu alebo prostredníctvom takzvaných sociálnych plug-inov, ktoré sa implementujú do webových stránok tretích strán. Právny základ je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak nám prostredníctvom niektorého z uvedených sociálnych médií položíte otázku, túto otázku prepošleme na zodpovedné oddelenie. Údaje sa využijú výlučne na zodpovedanie vašej otázky a neposkytnú sa tretej osobe. Aby ste mohli s nami nadviazať kontakt prostredníctvom sociálnych médií, musíte sa najskôr prihlásiť k týmto službám. Spoločnosti stojace za týmito službami prípadne zbierajú, ukladajú a využívajú osobné údaje. Nemáme vplyv na spôsob, rozsah a spracovanie týchto údajov. Ide pritom o ponuky týchto amerických spoločností:
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
• Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

5. Ktoré práva si môžete uplatniť?

5.1 Právo namietať:

 • Máte právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priamej reklamy.

  Námietku adresujte písomne na Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Nemecko alebo e-mailom na: info@festool.com. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete na to použiť odkaz uvedený v spravodajcovi alebo odvolanie zaslať písomne.

  Pri zrušení zasielania spravodajcu môžete v záložke „Spravodajca“ kedykoľvek odstrániť aj len jednotlivé tematické oblasti spravodajcu, čo zodpovedá odhláseniu odberu spravodajcu. Pokyny na odhlásenie odberu nájdete okrem toho v každom spravodajcovi.

 • Ak spracujeme vaše údaje na ochranu oprávnených záujmov, proti tomuto spracovaniu môžete namietať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej špeciálnej situácie. Spracovanie vašich osobných údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme preukázateľné nutné dôvody na ich spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami a slobodami alebo spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.

 

Chceli by sme vás upozorniť, že na vstúpenie do zmluvných vzťahov a ich realizáciu musia byť poskytnuté tie osobné a firemné údaje, ktoré sú potrebné na zdôvodnenie, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a splnenie s tým spojených zmluvných povinností alebo na ktorých získanie máme zákonný záväzok. Ak so zreteľom na uvedené uplatníte svoje právo namietať alebo nám tieto údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme s vami zrealizovali zmluvu.

5.2 Ďalšie práva:

5.2.1: Právo na informácie
:

Od príslušnej osoby zodpovednej za spracovanie údajov si môžete vyžiadať informáciu o uložených údajov týkajúcich sa vašej osoby.

5.2.2: Právo na opravu, vymazanie

Okrem toho môžete za určitých predpokladov požadovať opravu alebo vymazanie vašich údajov.

5.2.3: Ostatné práva:

Ďalej vám môže prináležať právo na obmedzenie spracovania vašich údajov a právo na vydanie vami poskytnutých údajov v štruktúrovanom, bežnom elektronickom formáte.
Máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na vyššie uvedenú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov alebo na príslušný dozorný orgán pre ochranu údajov.

6. Ochrana vašich údajov:

6.1: Prijmeme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom, neúmyselnou zmenou, náhodnou stratou alebo zničením v rozpore so zákonom. Avšak žiaden elektronický alebo fyzický prenos a uchovávanie nie sú absolútne bezpečné. Akýkoľvek prenos sa uskutočňuje na vaše vlastné riziko.

6.2 V rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás chceme, pokiaľ je to možné, rýchlo a zrozumiteľne informovať o závažných témach. Doplňujúce upozornenia k príslušným účelom spracovania vašich údajov, ako aj vysvetlenie nami používaných pojmov nájdete na našej webovej stránke. Máte okrem toho ďalšie otázky? Potom využite, prosím, naše kontaktné adresy uvedené v doplňujúcich upozorneniach.

7. Zmena vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť, pričom zohľadníme platné predpisy o ochrane osobných údajov.

Doplňujúce informácie o používaní aplikácie Festool Order

Stiahnutím softvérovej aplikácie zo služby Apple App Store, resp. z Google Play, sa využívaním aplikácie Festool Order (ďalej označovaná ako „aplikácia“) napĺňa licenčná zmluva medzi vami a spoločnosťou Festool GmbH, (ďalej označovaná ako „Festool“). Všeobecné podmienky používania nájdete tu, keď ste aplikáciu stiahli zo služby Apple App Store, resp. tu, keď ste aplikáciu stiahli zo služby Google Play. Prípadné ďalšie technické predpoklady na využívanie aplikácie sú uvedené v opise aplikácie v službe Apple App Store, resp. v Google Play, najmä podporované operačné systémy/verzie a mobilné koncové zariadenia.

Pokiaľ vyššie uvedené podmienky používania neuvádzajú nič iné, platí nasledujúce:

Stiahnutím aplikácie vám spoločnosť Festool zaručuje bezplatné, nevýlučné, neprenosné právo na využívanie aplikácie vo vašom vlastnom, resp. používanom zariadení, na ktorom pobeží softvér podľa systémových predpokladov, ktoré ste mohli pozrieť pred uzavretím v službe Apple App Store, resp. v Google Play. Je zakázané aplikáciu kopírovať, distribuovať a iným spôsobom poskytovať tretím osobám (vrátane prenajímania, požičiavania alebo prenášania licencie) alebo používať iným spôsobom vyhradeným príslušnému autorovi. Nie ste oprávnení upravovať, spätne skúmať (reverzné inžinierstvo), dekompilovať, rozkladať alebo iným spôsobom zisťovať zdrojový kód programu alebo jeho častí, ako aj vytvárať diela odvodené na jeho základe.

Uvedené podmienky platia aj pre všetky aktualizácie/nové verzie a rozšírenia programu pre aplikáciu, ktoré vám poskytuje spoločnosť Festool prostredníctvom služieb Apple App Store, resp. Google Play, pokiaľ tieto nie sú predmetom osobitnej licenčnej dohody. V tomto prípade sú určujúce výlučne ustanovenia licenčnej zmluvy platnej pre príslušnú aktualizáciu/novú verziu, resp. rozšírenie programu.

Aplikácia môže obsahovať jednotlivé súčasti alebo moduly („softvér tretej strany“), ktoré tretie strany licencujú s licenciou Open Source. Podrobnejšie informácie a platné licenčné podmienky o tomto softvéri tretej strany sú uvedené v dokumentácii. Používanie tohto softvéru tretej strany podlieha tam uvedeným ustanoveniam.

Spoločnosť Festool si v ostatnom vyhradzuje na aplikáciu všetky práva. Súhlasíte, aby sa automaticky, podľa nastavenia vášho operačného systému, nahrali aktualizácie, ktoré objektívne neznížia výkon voči výkonu dohodnutému pri uzavretí zmluvy a tento sa nebude od neho výrazne líšiť, napr. bezpečnostné aktualizácie a nové, vylepšené funkcie a aktualizácie na odstránenie chýb. Prípadne ich zodpovedajúco prispôsobte a informujte sa u poskytovateľa. Spoločnosť Festool nemá na to žiaden vplyv. Ak aktualizácie vyžadujú ďalšie povolenia, pred inštaláciou budete upozornení na túto skutočnosť. Ak nepovolíte tieto požadované oprávnenia, aktualizácia sa nevykoná a vplyvom toho môže dôjsť k obmedzeniu chodu aplikácie alebo sa bude musieť úplne nastaviť. Toto ustanovenie platí zodpovedajúco v prípade, ak sú zmeny v aplikácii potrebné zmenenými podkladmi tretej strany, na ktoré nadväzujú služby Festool alebo podstatnými technickými novinkami na trhu.

2. Doplňujúce informácie o používaní aplikácie Festool Order

 1. Aplikáciou Festool Order vám poskytujeme rôzne servisné funkcie. Sem patrí napr. správa vášho účtu myFestool, registrácia SERVIS all-inclusive, prehľad vašich registrovaných zariadení, priamy kontakt so spoločnosťou Festool a vyhľadávanie predajcov prostredníctvom GPS alebo vyhľadávacieho formulára. Upozorňujeme, že plný rozsah funkcií aplikácie je k dispozícii len vtedy, keď ste prihlásení k účtu myFestool a aplikácia má vytvorené dátové spojenie so serverom Festool. Registrácia na myFestool vyžaduje zadanie vášho mena a priezviska, vašej firmy, ako aj vašej e-mailovej adresy (identifikácia používateľa), Možné sú regionálne odchýlky pri požadovaní údajov. Okrem toho máte možnosť zadávať ďalšie údaje. Ak by ste ukladali osobné údaje tretej osoby, zodpovedáte za dodržanie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Po prihlásení na myFestool budete z bezpečnostných dôvodov, po uplynutí určitého času, automaticky odhlásení. Aktivácia funkcie „Neodhlasovať“ vedie k tomu, že k automatickému odhláseniu z používateľského účtu dôjde podstatne neskôr, príp. až po mesiacoch. Pamätajte, že používanie tejto komfortnej funkcie zvyšuje riziko, že niekto tretí získa prístup na vaše mobilné koncové zariadenie, ktoré používa aplikáciu. Voči spoločnosti Festool ručíte za akékoľvek zneužitie treťou stranou. Na deaktiváciu funkcie „Neodhlasovať“ sa odhláste zo svojho používateľského účtu. Ukončenie aplikácie nemá vplyv na stav.
 3. c) Aplikácia vás môže informovať správami na vašom mobilnom koncovom zariadení o udalostiach. Festool môže tieto správy prenášať len vtedy, keď je zaručené, že:
  • inštalácia aplikácie bola vykonaná podľa návodu,
  • bezchybne funguje internetové pripojenie a spojenie so serverom Festool, s ktorým komunikuje váš systém,
  • ste povolili správy pre aplikáciu na vašom mobilnom koncovom zariadení a v aplikácii,
  • a vaše mobilné koncové zariadenie má aktívne dátové spojenie.
  • Na posielanie správ na vaše mobilné koncové zariadenie využíva Festool funkciu Push Notifications spoločnosti Apple/Google. Ďalšie informácie o správach a obsiahnutých údajoch nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 4. Dostupnosť aplikácie môže byť prerušená kvôli potrebným servisným a údržbovým prácam.