Ochrana osobných údajov

Váš záujem o našu domovskú stránku a jej návšteva nás teší. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás samozrejmosťou. Preto by sme vás chceli informovať, ako sa v spoločnosti Festool spracovávajú osobné údaje. Táto webová stránka predstavuje ponuku spoločnosti Festool GmbH so sídlom vo Wendlingene am Neckar (ďalej len Festool).

Festool získava, ukladá a spracováva vaše osobné údaje len vtedy, keď mu to povoľujú náležité predpisy alebo keď ste na to udelili súhlas. Vaše údaje poskytneme tretím osobám len na nevyhnutné účely, takže napr. logistickej spoločnosti alebo nášmu autorizovanému predajcovi. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať a požiadať nás o záznam dát, ktoré má o vás spoločnosť Festool uložené.

1. Spracovanie dát

Osobné údaje získavame dvomi spôsobmi: buď ste nám ich odovzdali sami, alebo ste nám ich odovzdali prostredníctvom využívania našich služieb.

1.1 Údaje, ktoré ste nám odovzdali

Spravidla môžete využívať našu internetovú stránku bez toho, aby ste nám odovzdali osobné informácie. Pri niektorých službách, ako pri službe newslettra alebo v aplikácii „myFestool“, si od vás osobné informácie vyžiadame. Vyžiadame si informácie, ako vaše meno a e-mailovú adresu, na účel rýchleho a jednoduchého potvrdenia danej služby alebo na samotné umožnenie jej využívania. Podrobné informácie o všetkých službách, ktoré ponúkame na našej domovskej stránke, nájdete nižšie, v bode č. 2 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

1.2 Údaje, ktoré o vás získame využívaním našich služieb

Niektoré údaje získame už pri návšteve našej webovej stránky.

1.2.1 Protokolové údaje

K automaticky získavaným údajom patria protokolové údaje webového servera. Toto protokolovanie aktivujeme len vo výnimočných prípadoch na vyšetrenie prípadov podpory. Každý blok údajov sa skladá z nasledovného:

 • dátum a čas požiadavky
 • adresa klienta a IP servera, port a stav protokolu
 • názov zobrazeného súboru alebo stránky a dĺžka zobrazenia
 • prihlasovacie informácie pre danú webovú službu, ak sa prihlasujete pomocou používateľského účtu
 • typ prehliadača a posledná zobrazená stránka klienta

Tieto údaje sa vyhodnocujú výhradne anonymne a na technické účely. Štatistické analýzy sa nevykonávajú.

1.2.2 Súbory Cookie

Súbory Cookie sú malé súbory, ktoré obsahujú reťazec znakov, do ktorého sa určité informácie ukladajú zakódované alebo nezakódované. Súbory Cookie server odosiela na váš počítač a ukladá ich tam. Slúžia v prvom rade na identifikáciu počítača, z ktorého sa webová stránka zobrazí. Keď sa na nejakú webovú stránku prihlásite, slúžia súbory Cookie na to, aby toto prihlásenie oznámili serveru a skontrolovali oprávnenie na zobrazenie stránky. Každý súbor Cookie má dátum ukončenia platnosti, od ktorého už nie je platný. Vďaka súborom Cookie je možné sledovať cestu používateľa cez rôzne podstránky danej domovskej webovej stránky aj iných webových stránok. Pomocou súborov Cookie je možné zlepšiť komunikáciu medzi naším serverom a vaším počítačom, vďaka čomu môžeme zlepšiť komfort ovládania našej webstránky. Súbory Cookie nemusia pochádzať len od prevádzkovateľa webovej stránky, ale aj od ďalších poskytovateľov.

Prostredníctvom svojho prehliadača máte možnosť zobraziť si súbory Cookie prítomné na vašom počítači, vymazať ich alebo nastaviť konfiguráciu tak, že sa vám na počítači nebudú ukladať žiadne alebo len niektoré súbory Cookie. Prosím, berte do úvahy, že keď deaktivujete súbory Cookie, niektoré funkcie nefungujú alebo nefungujú správne.

1.2.3 Analýza používania

1.2.3.1 Technológia etracker

Na tejto webovej stránke sa zbierajú a ukladajú pomocou technológie etracker GmbH údaje na marketingové a optimalizačné účely. Z týchto údajov je možné vytvoriť pseudonymné používateľské profily. A pritom sa používajú súbory Cookie. Súbory Cookie umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Získané údaje nie sú bez osobitného súhlasu dotknutej osoby používané na osobnú identifikáciu používateľa tejto webovej stránky a nie sú spájané s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Získavanie a ukladanie dát technológiou etracker je možné kedykoľvek odvolať.

1.2.3.2 Služba Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), skrátene Google. Google Analytics používa textové súbory, takzvané súbory Cookie. Súbory Cookie sa ukladajú na váš počítač a zaznamenávajú informácie týkajúce sa vášho používania našej stránky.

Tieto informácie sa na účel ukladania prenášajú na server spoločnosti Google v USA. Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP adresy, t. j. IP adresu spoločnosť Google v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných štátov EHS skracuje. Kompletná IP adresa sa prenáša na server spoločnosti Google, kde sa následne skracuje, len vo výnimočných prípadoch.

Google používa získané informácie na vytváranie hodnotení a správ o používaní a aktivitách pre spoločnosť Festool GmbH na webovej stránke na správy o vyhodnotení na účel ďalšieho zlepšovania používateľnosti webovej stránky a služieb súvisiacich s využívaním on-line služieb zo strany spoločnosti Festool GmbH. Pritom ide predovšetkým o funkcie zobrazovania reklamy ako správ služby Google Analytics o úspešnosti podľa demografických znakov a záujmov. V správach služby Google Analytics o úspešnosti podľa demografických znakov a záujmov používajú dáta a údaje získané spoločnosťou Google o používateľoch (ako napr. vek, pohlavie a záujmy) tretie osoby. Google poskytuje tieto informácie tretím stranám vtedy, keď je to predpísané, alebo ak sú tieto tretie osoby poverené spoločnosťou Google na spracovanie údajov.

IP adresa poskytnutá spoločnosti Google vaším prehliadačom sa nespája s iným údajmi získanými spoločnosťou Google. Používanie a ukladanie súborov Cookie môžete zakázať príslušným nastavením vo vašom prehliadači. Avšak dôrazne vás upozorňujeme, že v takom prípade nebude možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť zaznamenávať a spracovávať údaje pomocou súborov Cookie týkajúcich sa využívania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy). Na to je potrebné stiahnuť si na nasledujúcom odkaze plug-in pre váš prehliadač a nainštalovať ho. Doplnok prehliadača na deaktiváciu Google Analytics

Pri prehliadačoch na mobilných zariadeniach alebo ako alternatívu k doplnku prehliadača kliknite, prosím, na tento Link, čím do budúcnosti zabránite fungovaniu Google Analytics na tejto stránke. Pritom sa na vaše zariadenie uloží súbor Opt Out. Keď si súbory Cookie vymažete, musíte znovu kliknúť na tento odkaz. Ďalšie informácie o podmienkach spoločnosti Google nájdete na www.google.com/policies/privacy/

1.2.4 Remarketing

1.2.4.1 Služba Google Tag Manager

Táto webová stránka používa službu Google Tag Manager spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Služba Google Tag Manager sa používa na spravovanie tagov (charakteristík) webstránky prostredníctvom rozhrania. Používaním služby Google Tag Manager sa nevyužívajú žiadne súbory Cookie a nezaznamenávajú sa žiadne osobné údaje. Tento nástroj zabezpečuje spustenie iných tagov, ktoré údaje zaznamenávajú za určitých okolností. Google Tag Manager nemá k týmto údajom prístup. Ak sa deaktivácia vykoná na úrovni domény alebo na úrovni súborov Cookie, bude platná pre všetky Tracking tagy, ktoré sa implementujú spolu so službou Google Tag Manager.

1.2.4.2 Funkcia Google AdWords Remarketing

Táto webová stránka používa funkciu Google AdWords Remarketing spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technológia Google AdWords Remarketing umožňuje cielenou reklamou na stránkach siete partnerov Google osloviť používateľov, ktorí už navštívili našu webstránku a majú záujem o našu ponuku. Na to sa pri návšteve našej stránky používa súbor Cookie na opätovné rozpoznanie používateľa pri návšteve stránky nášho partnera. Zároveň je možné analyzovať používateľské správanie a následne využívať cielené odporúčania produktov a reklamu založenú na predchádzajúcich záujmoch. Údaje uložené v súboroch Cookie sa nespájajú s inými osobnými údajmi profilov používateľov. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním dát, ktoré o vás spoločnosť Google takto získala, a to vyššie uvedeným spôsobom na vyššie uvedené účely.

Používanie súborov Cookie môžete aktivovať prostredníctvom vyhľadávača Google, keď kliknete na www.google.com/privacy/ads a potvrdíte ikonou „Opt Out“. Alternatívne môžete deaktivovať súbory Cookie tretích osôb tak, že si zobrazíte deaktivačnú stránku iniciatívy reklamy na sieti na www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Avšak upozorňujeme vás, že v takom prípade nebude možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Ďalšie informácie o podmienkach spoločnosti Google nájdete na www.google.com/policies/privacy/.

1.2.4.3 Služba Adnologies

Na tejto webovej stránke sa využíva služba spoločnosti Tradedoubler GmbH (predtým adnologies GmbH) www.tradedoubler.com na účel zbierania a ukladania údajov na marketingové a optimalizačné účely. Z týchto údajov je možné vytvoriť pseudonymné používateľské profily. A pri tom sa používajú súbory Cookie. Súbory Cookie umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Získané údaje nie sú bez osobitného súhlasu dotknutej osoby používané na osobnú identifikáciu používateľa tejto webovej stránky a nie sú spájané s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Získavanie a ukladanie údajov technológiou adnologies je možné kedykoľvek odvolať.

1.2.4.4 Facebook Remarketing/Retargeting

Táto webová stránka používa remarketingové tagy sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Prostredníctvom remarketingových tagov sa pri návšteve našej stránky vytvorí priame spojenie medzi serverom spoločnosti Facebook a prehliadačom používateľa. Takýmto spôsobom získa server spoločnosti Facebook informácie o tom, ktoré z našich stránok navštívil používateľ pomocou svojej IP adresy. Spoločnosť Facebook priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu používateľa. Tieto informácie sú potrebné pri využívaní reklamy Facebook Ads. Dôrazne vás upozorňujeme, že poskytovateľ webovej stránky nezískava obsah získaných údajov ani údajov o používaní siete Facebook. Bližšie informácie o získavaní a využívaní údajov spoločnosťou Facebook, o vašich právach a možnostiach ochrany súkromia s tým súvisiacich nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na sieti Facebook na www.facebook.com/about/privacy/. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook zozbierané informácie priamo priradila k vášmu používateľskému účtu na sieti Facebook, môžete si tu deaktivovať funkciu „Custom Audiences“. Na to musíte byť prihlásený na Facebook.

1.2.5 Plug-iny sociálnych sietí

Na našej webovej stránke sa okrem toho používajú programy (plug-iny) nasledujúcich sociálnych sietí:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Ide pri tom o siete spoločností pochádzajúcich z USA:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Plug-iny sú v rámci našej internetovej prezentácie označené logami danej spoločnosti alebo napr. dodatkom „Páči sa mi“, resp. „Odporučiť“. Pri návšteve webovej stránky našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto plug-in, vytvorí prehliadač priame spojenie so servermi danej spoločnosti, čím sa obsah plug-inu prenesie na váš prehliadač a z neho sa prepojí so zobrazenou webovou stránkou. Takto sa informácia o vašej návšteve našej webovej stránky posunie danej spoločnosti. Ak ste počas návštevy našej webovej stránky prihlásený vo svojom používateľskom účte siete danej spoločnosti, dokáže si táto spoločnosť túto návštevu priradiť k vášmu účtu. Prostredníctvom interakcie s plug-inmi, napr. kliknutím na ikonu „Páči sa mi“ alebo zanechaním komentára, sa tieto informácie prenesú priamo danej spoločnosti, kde sa aj uložia. Ak chcete takýto prenos údajov zakázať, musíte sa pred návštevou našej internetovej prezentácie odhlásiť z používateľského účtu danej siete. Účel a rozsah získavania údajov touto spoločnosťou ako aj ďalšie spracovanie a využívanie vašich údajov nájdete spolu so svojimi právami a možnosťami nastavenia na ochranu súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločnosti:

2. Jednotlivé služby

2.1 Kontaktný formulár

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť spojiť sa s nami prostredníctvom kontaktného formuláru, vďaka čomu môžeme zodpovedať vaše individuálne otázky. Na to vždy potrebujeme vaše meno a priezvisko spolu s vašou e-mailovou adresou a textom správy, aby sme vám mohli odpovedať. Ak nám poskytnete svoje telefónne číslo a adresu, radi vám na otázky odpovieme aj telefonicky alebo poštou.

Všetky údaje bude využívať spoločnosť Festool a jej partnerské spoločnosti [najmä TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a spoločnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com]. Tieto údaje nebudú poskytnuté iným externým spoločnostiam ani využité na reklamné účely.

2.2 Newsletter

Ponúkame vám možnosť zostať s nami v kontakte prostredníctvom newslettru. Na tento účel používame oslovenie a vaše meno, aby sme vás mohli v newslettri osobne osloviť, spolu s e-mailovou adresou a témami, ktoré vás zaujímajú. Aby sme zabezpečili, že na odoberanie newslettru vás neprihlásil niekto iný, a aby ste tak nedostávali e-maily, ktoré si neprajete, dostanete na vami zadanú e-mailovú adresu potvrdzovací e-mail. Na aktivovanie odoberania newslettru musíte kliknúť na odkaz uvedený v tomto potvrdzovacom e-maile.

Pri používaní newslettra sa vyhodnocuje anonymná forma používateľského správania bez toho, aby sa vytváralo spojenie s konkrétnou osobou. Patria sem:

 • odoslané a vytvorené zoznamy Mailing
 • otvorenia (merané/nevidené/spolu)
 • kliknutia a otvorenia podľa koncových zariadení
 • kliknutia, otvorenia a doručenia v určitom čase
 • e-maily, ktoré nebolo možné doručiť
 • odhlásenia z odberu
 • miera aktivity

Všetky údaje bude získavať a spracovávať spoločnosť Festool a jej partnerské spoločnosti [najmä TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a spoločnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com ]. Tieto údaje nebudú poskytnuté iným externým spoločnostiam ani využité na reklamné účely.

Odvolanie udeleného súhlasu je možné kedykoľvek. Môžete na to využiť odkaz uvedený v newslettri alebo písomnú žiadosť adresovanú spoločnosti Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Nemecko. V poli „Newsletter“ je taktiež kedykoľvek možné pridať alebo odobrať jednotlivé tematické oblasti newslettru, čo tiež predstavuje odhlásenie sa z odberu newslettra. Informácie o odhlásení nájdete pod každým newslettrom.

2.3 Aplikácia myFestool

Môžete sa registrovať do našej bezplatnej servisnej služby „myFestool“. Tak získate prístup do sveta servisu Festool. Na registráciu potrebujete uviesť svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu a adresu spolu s odborným zameraním svojej spoločnosti. Keď v rámci aplikácie „myFestool“ využívate naše ďalšie servisné služby, môžu byť potrebné aj ďalšie vaše osobné údaje (napr. údaje o vami používaných produktoch pre službu SERVIS all-inclusive).

Všetky údaje bude získavať a spracovávať spoločnosť Festool a jej partnerské spoločnosti [najmä TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a spoločnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com]. Tieto údaje nebudú poskytnuté iným externým spoločnostiam.

Na odstránenie svojho účtu v aplikácii myFestool sa, prosím, prihláste do rozhrania myFestool a na podstránke „Osobné údaje“ kliknite na odkaz „Účet myFestool“.

2.4 Žiadosť o informácie cez web

Prostredníctvom našej bezplatnej informačnej služby môžete získať atraktívne ponuky, novinky aj tipy na perfektné využívanie našich výrobkov. Potrebujeme na to názov vašej spoločnosti, adresu a odborné zameranie vašej spoločnosti spolu s menom kontaktnej osoby.

Všetky údaje bude získavať a spracovávať spoločnosť Festool GmbH a jej partnerské spoločnosti [najmä TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a spoločnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com]. Tieto údaje nebudú poskytnuté iným externým spoločnostiam.

2.5. Platforma nápadov Festool

Prostredníctvom platformy nápadov Festool nám môžete odoslať svoje nápady na vylepšenie našich produktov. Na tento účel máte k dispozícii formulár na zasielanie nápadov. Potrebujeme na to vaše kontaktné údaje spolu s informáciami o vašom nápade. V tomto prípade platia osobitné podmienky vyhlásenia o mlčanlivosti, ktoré je možné si tu zobraziť.

2.6. Aplikácia Festool

Pomocou aplikácie Festool môžete dôležité on-line funkcie spravovať aj pomocou svojho smartfónu. Patrí sem napríklad spravovanie vášho účtu Festool, registrácia pri službe SERVISE all-inclusive, prehľad vašich zaregistrovaných produktov, priamy kontakt na spoločnosť Festool a vyhľadávanie predajcov pomocou GPS alebo vyhľadávacieho formulára. Pritom sa v porovnaní s bežným využívaním týchto služieb spravidla nezískavajú žiadne ďalšie osobné údaje.

K vyhľadávaniu predajcov vám systém ponúka možnosť určenia, kde sa používateľ nachádza. Používateľ môže systému povoliť určenie miesta, kde sa nachádza, alebo môže toto miesto zadať manuálne.

3. Sociálne médiá

Prostredníctvom našich stránok na sociálnych médiách (Facebook, Twitter, YouTube) vám ponúkame možnosť zostať s nami v kontakte a získať osobné poradenstvo. Tieto služby na sociálnych médiách sami získavajú osobné údaje, napr. z vami vytvoreného profilu na danom sociálnom médiu alebo cez tzv. plug-iny, ktoré sú implementované vo webových stránkach tretích strán.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom sociálnych médií, posunieme túto správu príslušnému oddeleniu. Údaje sa využijú výhradne na zodpovedanie vašej otázky a neposkytujú sa tretím stranám.

Aby ste nás mohli kontaktovať cez sociálne siete, musíte sa na ne najprv prihlásiť. Pritom získava, ukladá a využíva prípadné osobné údaje spoločnosť zastrešujúca danú službu. Na spôsob, rozsah a spracovanie týchto údajov nemáme žiadny vplyv.

Ide pri tom o siete spoločností pochádzajúcich z USA:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)