Náhrada krádeže.

Zmizlo vám náradie. Ukradli ho. To je síce mrzuté, nie však dôvod na znepokojenie. Pretože pri nízkej spoluúčasti nahradíme počas prvých troch rokov vaše úplne novým náradím. Napokon, prácu treba rozbehnúť s vaším osvedčeným náradím Festool čo najskôr. 

Aké výhody môžete mať z týchto služieb?

 • Zaregistrujte si nové náradie do 30 dní od kúpy pre záruku all-inclusive.
 • V prípade krádeže udalosť obratom oznámte polícii.
 • Oznámenie krádeže a záručný certifikát predložte vášmu špecializovanému predajcovi.
 • Pri spoluúčasti 100 € vrátane DPH dostanete nové náradie Festool.

Ako presne funguje vybavenie záručného plnenia? 

V prípade krádeže dostanete od nás nové náradie ako náhradu za vaše odcudzené náradie. Vy budete znášať len spoluúčasť vo výške 100 € vrátane DPH. Žiadne ďalšie náklady pre vás z toho nevyplývajú. Túto službu poskytujeme tri roky od dátumu kúpy uvedeného na originálnom doklade o kúpe na všetko náradie Festool zaregistrované pre záruku all-inclusive. Na nahradené náradie sa ochrana pre prípad krádeže znova nevzťahuje. 

Aby ste si túto službu mohli uplatniť, krádež musíte neodkladne oznámiť na príslušnom policajnom úrade. Oznámenie musí byť spolu s vaším servisným certifikátom predložené do piatich dní od krádeže vášmu špecializovanému predajcovi Festool. Ten nám odovzdá podklady na overenie. 

Po overení vás budeme informovať o stave a po našom schválení si budete môcť vyzdvihnúť nové náradie u vášho špecializovaného predajcu po zaplatení vyššie uvedenej spoluúčasti.

Podmienky záruky all-inclusive nájdete tu:

 • Záruka all-inclusive

  Registrácia náradia pre záruku all-inclusive

  Získajte výhody komplexných servisných služieb. Zaregistrujte si náradie, aby ste boli kompletne poistený počas prvých troch rokov a aby ste sa mohli sústrediť na to, čo sa počíta: svoju prácu. Zaregistrujte náradie teraz
 • Aplikácia Festool Work

  Náradie a služby jednoducho spojené

  Zaregistrujte si nové náradie pre záruku all-inclusive a pripojte akumulátory s funkciou Bluetooth®. Viac informácií
 • FAQ

  FAQ

  Odpovede na najčastejšie otázky nájdete v našom FAQ na tému záruky all-inclusive alebo kompletnej opravy. Viac informácií